یکی از جذاب‌ترین و محبوب‌ترین ویژگی‌های بیمه‌های عمر و تأمین آتیه پاسارگاد، تخصیص سود مشارکت در منافع به صندوق بیمه‌گذاران عمر است.

ازآنجاکه سود مشارکت حاصل کارکرد شرکت بیمه است، هرساله متفاوت بوده و پس از محاسبات فنی و پیچیده، در پایان هرسال مالی اعلام و به ذخیره ریاضی بیمه‌گذاران واریز می‌شود.

از سود مشارکت در منافع بیشتر بدانیم

ازآنجاکه هدف بیمه پاسارگاد ارائه خدمات هر چه بیشتر به خانواده بزرگ بیمه‌گذاران عمر و تأمین آتیه است، این امکان را نیز فراهم نموده است تا دارندگان این بیمه‌نامه‌ها بتوانند در هر زمان از آخرین سود مشارکت در منافع تخصیص‌یافته به صندوق بیمه‌نامه خود مطلع شوند.

همه دارندگان بیمه عمر و تأمین آتیه با مراجعه به پنل شخصی ویژه بیمه‌گذاران عمر می‌توانند آخرین سود مشارکت در منافع خود را مشاهده کنند.

اینجا کلیک کنید: پنل شخصی شما

مطابق تصویر 1 شماره بیمه‌نامه، کد ملی و متن خواسته‌شده در تصویر را وارد کنید و در ادامه گزینه ورود را لمس کنید.
دقت فرمایید که باید اطلاعات بیمه‌گذار وارد شود.

حالا شما در محیطی مشابه تصویر شماره 2 قرار دارید، سمت راست تصویر مزین به نام و نام خانوادگی شریف شماست.

مطابق تصویر شماره 3 گزینه مشارکت در منافع و در ادامه سال-نرخ و مبلغ را انتخاب کنید.

نکته مهم: با توجه به اینکه سود مشارکت هرسال مالی، اواخر سال بعد مشخص می‌شود به همین خاطر سود مشارکت در منافع بیمه‌گذارانی قابل‌رؤیت است که از تاریخ صدور بیمه‌نامه آن‌ها دستکم 2 سال گذشته باشد.

 

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید