شرکت بیمه اتکایی یا بیمه مجدد، شرکتی است که شرکت‌های بیمهٔ دیگر را که خود از ضررهای احتمالی مصون نیستند، بیمه می‌کند. طبق قوانین اکثر کشورها، شرکت‌های بیمه مستقیم» مجبور به عقد قراردادهای بیمه اتکایی هستند تا منافع مشتریان محفوظ بمانند.

افراد و مؤسسات جان و مال خود را در برابر خسارت‌های احتمالی نزد شرکت‌های بیمه مستقیم، بیمه می‌کنند. این شرکت‌ها که افراد و اموال بسیاری را در سطح گسترده‌ای بیمه می‌نمایند به‌نوبه خود در مقابل خطرات سنگین یا انبوه تعهداتی قرار می‌گیرند که جبران خسارت‌های احتمالی آن‌ها خارج از توان مالی این شرکت‌هاست یا اساساً نگهداری این تعهدات فاقد توجیه فنی و اقتصادی است. بدین لحاظ شرکت‌های بیمه مستقیم نیز معمولاً بخشی از تعهدات بیمه‌ای مازاد بر ظرفیت مالی و فنی خود را مجدداً نزد شرکت یا شرکت‌های بیمه دیگر بیمه می‌نمایند. به زبان ساده این بیمه مجدد را که ابزاری برای توزیع ریسک در سطح شبکه‌های ملی و جهانی بیمه‌ای است بیمه اتکایی می‌نامند. به‌عبارت‌دیگر شرکت‌های بیمه اتکایی در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه‌های شرکت‌های بیمه مستقیم متعهد می‌شوند بخشی از خسارت‌های احتمالی مربوط به بیمه‌نامه یا بیمه‌نامه‌های صادره توسط شرکت بیمه طرف قرارداد را جبران نمایند.

مهم‌ترین علل خرید پوشش اتکایی:

بالا بودن میزان سرمایه بیمه‌نامه

بالا بودن میزان خطرات بیمه‌نامه (احتمال وقوع خسارت)

سابقه بد خسارتی (تعدد/ شدت وقوع خسارت) – (اتومبیل/ هواپیما)

افزایش ظرفیت بیمه‌نامه نویسی برای صدور بیمه‌نامه بیشتر

حصول اطمینان خاطر برای صدور هرچه بیشتر بیمه‌نامه با سرمایه‌های بالاتر

پراکنده کردن خطرات تأمین پوشش فاجعه

 • چرایی بیمه اتکایی:
 • پراکنده کردن میزان تعهدات در مقابل خطرات
 • افزایش توان شرکت‌های بیمه در گسترش فعالیت خود
 • توانایی پذیرش پوشش دادن انواع خطرات و معامله در حجم‌های مختلف مالی
 • ثبات عمل در امر پذیرش خطرات
 • امکان ارائهٔ خدمات متنوع‌تر
 • امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در فعالیت‌های بیمه‌ای
 • افزایش ظرفیت پذیرش ریسک و صدور بیمه‌نامه
 • تنوع و بهبود سرمایه ریسک
 • پوشش حوادث فاجعه‌آمیز
 • ابزاری برای مدیریت ریسک
 • انتقال و کسب تخصص در صنعت بیمه

جوانب مختلف اهمیت بیمه اتکایی:

اقتصادی: بیمه اتکایی ابزاری در راستای توسعه بیمه و پذیرش تعهدات سنگین توسط بیمه‌گر اولیه است و از شرکت‌های بیمه تازه تأسیس حمایت می‌نماید.

فنیمیزان سهم بیمه‌گر اولیه از یک ریسک (معمولاً ریسک‌های بزرگ) را با میزان توان نگهداری از آن ریسک ازلحاظ فنی و مالی تعیین می‌کنند و مازاد بر آن را به شرکت‌های بیمه اتکایی و یا شرکت‌های بیمه که توانایی مطابقت بین شرایط قراردادهای مختلف رادارند، واگذار می‌نمایند.

بین‌المللی: بیمه اتکایی باعث ایجاد مبادلات پولی بین کشورها و ایجاد درآمد ارزی و افزایش سرمایه‌گذاری می‌گردد.

 

 

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید