آیین‌نامه شماره ۹۶ (آیین‌نامه نمایندگی فروش بیمه‌های زندگی) در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ تصویب گردیده و از ابتدای سال ۱۳۹۸ جایگزین آئین‌نامه شماره ۵۴ شده است. در این آیین‌نامه کلیه شرایط مربوط به اعطا نمایندگی بیمه‌های زندگی درج‌شده است. از نکات مثبت این آیین‌نامه جدید می‌توان به لزوم قبولی در آزمون بیمه مرکزی نام برد.

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۸ آیین‌نامه «آیین‌نامه نمایندگی فروش بیمه‌های زندگی» را مشتمل بر ۱۵ ماده و ۲ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده ۱) نماینده فروش بیمه زندگی که در این آیین‌نامه اختصاراً «نماینده فروش» نامیده می‌شود، شخصی است حقیقی که بر اساس ضوابط این آیین‌نامه، در ازای دریافت کارمزد مندرج در قرارداد فی‌مابین، مجاز به فروش و عرضه بیمه‌های زندگی انفرادی به نمایندگی از طرف موسسه بیمه ذی‌ربط است.

ماده ۲) موسسه بیمه می‌تواند در رشته بیمه زندگی انفرادی به اشخاص حقیقی واجد شرایط پروانه نمایندگی فروش اعطاء نماید. نماینده فروش باید واجد شرایط زیر باشد:

 • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
 • اعتقاد به ادیان رسمی کشور
 • داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی فقط برای مردان
 • دارا بودن حداقل مدرک دیپلم
 • نداشتن سوءپیشینه و محکومیت کیفری مؤثر
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • طی دوره آموزش نظری و عملی مورد تأیید موسسه بیمه و اخذ گواهینامه مربوطه
 • موفقیت در آزمون نمایندگی فروش بیمه مرکزی ج.ا.ایران

تبصره- بیمه مرکزی ج.ا.ایران می‌تواند برگزاری آزمون نمایندگی فروش را به پژوهشکده بیمه، سندیکای بیمه‌گران ایران یا انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی مورد تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران واگذار نماید.

ماده ۳) پروانه نمایندگی فروش توسط موسسه بیمه با رعایت الزامات این آیین‌نامه صادر خواهد شد. مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی فروش در آغاز فعالیت نمایندگی حداکثر سه سال است و موسسه بیمه می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و احراز شرایط مربوط، پروانه وی را برای دوره‌های حداکثر پنج‌ساله تمدید نماید. درهرحال اعتبار پروانه نمایندگی فروش، منوط به اعتبار قرارداد نمایندگی فروش است.

ماده ۴) موسسه بیمه مکلف است در قرارداد نمایندگی فروش موارد زیر را درج نماید:

 • مشخصات و نشانی طرفین قرارداد
 • حدود اختیارات، حقوق و تکالیف متقابل نماینده فروش و موسسه بیمه
 • مدت قرارداد
 • میزان کارمزد پرداختی
 • میزان و نوع تضمین دریافتی از نماینده فروش و چگونگی استفاده و استرداد آن
 • موارد تحدید و تعلیق فعالیت نماینده فروش
 • موارد لغو و فسخ قرارداد از سوی نماینده فروش و موسسه بیمه
 • نحوه دریافت حق بیمه و واریز به‌حساب موسسه بیمه ذی‌ربط
 • ممنوعیت نماینده فروش از رقابت مکارانه و ناسالم با موسسه‌های بیمه، دلالان رسمی بیمه و سایر نمایندگان بیمه و نیز انجام تبلیغات سوء علیه آنان
 • ممنوعیت نماینده فروش از اخذ یا انجام نمایندگی برای موسسه‌های بیمه دیگر در مدت قرارداد نمایندگی
 • ارجاع رسیدگی به اختلافات احتمالی موسسه بیمه و نماینده فروش به هیئت موضوع ماده ۱۴ این آیین‌نامه
 • حاکمیت مقررات آتی شورای عالی بیمه بر قرارداد نمایندگی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبات شورای عالی بیمه
 • مسئولیت بیمه‌گر و نماینده فروش به حفظ اسرار بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و سایر ذینفعان

ماده ۵) در صورت فوت یا حجر نماینده فروش و یا اتمام اعتبار پروانه نمایندگی فروش طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمایندگی فروش، ارزش پرتفوی نماینده فروش را پرداخت یا با انتقال آن به نماینده فروش دیگر همان موسسه موافقت نماید. ارزش پرتفوی نماینده فروش و نحوه محاسبه آن با توافق طرفین در قرارداد نمایندگی فروش تعیین می‌شود.

ماده ۶) کارمزد نماینده فروش نباید از هفتاد درصد میزان کارمزد نمایندگان حقیقی مقرر در آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (شماره ۸۳) مصوب شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن، تجاوز نماید.

ماده ۷) موسسه بیمه مجاز است آموزش، هدایت و کنترل نمایندگان فروش موضوع این آیین‌نامه را به نماینده بیمه موضوع آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (شماره ۷۵) واگذار نماید. حقوق، تکالیف، مدت همکاری و نحوه حل‌وفصل اختلافات طرفین در قرارداد همکاری طبق نمونه‌ای که موسسه بیمه مربوط ابلاغ می‌نماید، تعیین خواهد شد. درهرحال بیمه‌نامه‌هایی که به پیشنهاد نماینده فروش صادر می‌شود، پرتفوی نماینده فروش است.
تبصره – در این‌گونه موارد موسسه بیمه مجاز است حداکثر سی در صد کارمزد مقرر در آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (شماره ۸۳) را به نماینده‌هایی که آموزش، هدایت و کنترل نمایندگان فروش را بر عهده دارد، پرداخت نماید.

ماده ۸) نماینده فروش موظف است طبق نظر موسسه بیمه، پیشنهاد بیمه را برای صدور بیمه‌نامه به نماینده بیمه موضوع آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (شماره ۷۵) که آموزش، هدایت و کنترل وی را طبق ماده ۷ این آیین‌نامه بر عهده دارد یا شعب موسسه بیمه ارائه نماید.

ماده ۹) موسسه بیمه مسئول پاسخگویی و جبران هرگونه خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از عمد، تقصیر، غفلت یا قصور نماینده در رابطه با عملیات بیمه‌ای موضوع قرارداد نمایندگی در مقابل بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و اشخاص ثالث است.

ماده ۱۰) نمایندگان بیمه، دلالان رسمی بیمه و مدیران و کارکنان آن‌ها و نیز کارکنان و مدیران موسسه‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران نمی‌توانند تحت عنوان نماینده فروش موضوع این آیین‌نامه فعالیت نمایند.

ماده ۱۱) نماینده فروش ملزم به داشتن محل کار نیست.

ماده ۱۲) موسسه بیمه مجاز به اعطای اجازه صدور بیمه‌نامه به نمایندگان فروش نیست.

ماده ۱۳) موسسه بیمه موظف است مشخصات نمایندگان فروش را از طریق سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) به بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام نماید.

ماده ۱۴) رسیدگی به اختلافات نماینده فروش و موسسه بیمه با رعایت مواد مربوط در آیین‌نامه شماره ۷۵ مصوب شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.

ماده ۱۵) این آیین‌نامه از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم‌الاجرا است و از آن تاریخ جایگزین آیین‌نامه شماره پنجاه و چهار و اصلاحات بعدی آن می‌شود. در صورت وضع مقررات جدید توسط شورای عالی بیمه مقررات مذکور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بر شرایط قرارداد نمایندگی حاکم خواهد بود.


دانلود فایل pdf آیین نامه شماره ۹۶ بیمه مرکزی

می‌خواهم نماینده بیمه پاسارگاد شوم

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید