راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد

0
124

همان‌طور که برای انجام هرگونه قراردادی، فرم مخصوصی وجود دارد که طرفین از شرایط و مفاد درج‌شده درآن اطلاع پیدا کنند، شرکت بیمه پاسارگاد نیز به منظور معرفی محصول پیشنهادی خود یعنی بیمه‌ عمر و تأمین آتیه فرم پیشنهادی مخصوصی را ارائه می‌کند تا بیمه گذار بتواند با مطالعه پوشش‌ها و شرایط مندرج نیاز خود را به شرکت بیمه اعلام کند و پس از ارزیابی‌های اولیه صدور بیمه‌نامه انجام و بیمه‌شده تحت پوشش بیمه عمرو تأمین آتیه قرار گیرد.

در واقع فرم پرسش نامه و پیشنهاد بیمه عمر پیش نویس قرارداد میان شرکت بیمه و بیمه‌گذار است و هردو طرف قرارداد توسط آن از شرایط یکدیگر مطلع می‌شوند. یک نماینده یا مشاورفروش متعهد و حرفه‌ای، با آموختن دقیق و آشنایی با کلیه بندهای آن می‌تواند مشاوره‌ای صحیح و بیمه نامه‌ای متناسب با شرایط بیمه‌گذار ارائه کند. تمام آنچه برای شروع یک مشاوره موفق و منتهی به فروش جهت ارائه اطلاعات صحیح و کامل به بیمه‌گذار نیاز داریم در فرم پیشنهاد بیمه عمر و تأمین آتیه نهفته است.

گام نخست تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد


گام دوم تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد


گام سوم تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد

گام چهارم تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد

گام پنجم تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد


گام ششم تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد


گام هفتم تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد

گام هشتم تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد

گام نهم تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد

گام نهایی تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد

آموزش در حال تکمیل است …

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید