قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی

0
600

قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی ماده‌واحده ـ به‌منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل ۴۴  قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین‌شده زیر اجازه تأسیس موسسه بیمه غیردولتی به اشخاص داخلی داده می‌شود:

۱. سیاست‌گذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد بود.
۲. ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه داخلی از قبیل شرایط اخذ مجوز تأسیس و لغو آن، نحوه انتقال عملیات و ادغام، انحلال و ورشکستگی مؤسسات بیمه‌ای، محدوده فعالیت بیمه‌ای و بیمه اتکائی شامل انواع معاملات بیمه، حق بیمه و کارمزد مربوط به رشته‌های مختلف بیمه، میزان ذخایر فنی و اندوخته‌های قانونی و نحوه سرمایه‌گذاری آن‌ها بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/3/30 و اصلاحیه بعدی و قانون بیمه مصوب 1316/2/7  تعیین خواهد شد.
۳. حداقل سرمایه مؤسسات بیمه موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/3/30 برای مؤسسات بیمه غیردولتی با پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت‌وزیران تعیین خواهد شد
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/6/27 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید