جمعه, 24 سپتامبر, 2021

اخبار

سود مشارکت در منافع بیمه پاسارگاد در سال 1398

در اجرای ماده ۱۱ آئین‌نامه شماره ۶۸ بیمه‌های زندگی مصوب شورای عالی بیمه، مؤسسات بیمه موکلفند در انواع بیمه‌های زندگی، بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی خود...

ورود اولین بیمه خصوصی به باشگاه «هزار میلیاردی‌های» ایران

بیمه پاسارگاد با افزایش سرمایه خود بر مدار 2 هزار میلیارد تومان رسما اولین بیمه خصوصی ایران است که وارد باشگاه «هزار میلیاردی ها»...

انفجار سرمایه در “بپاس”

شرکت بیمه پاسارگاد از محل بیمه های عمر، منابع مناسبی به دست آورده که اتفاقا بخشی از این منابع در بازار سرمایه، سرمایه گذاری...

پذیرش ریسک های بالاتر در بیمه پاسارگاد

در سال‌های اخیر تورم، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت دیه منجر به افزایش نسبت‌ها و ضریب‌های خسارت در بین شرکت‌های بیمه شده‌است. برای قوی...

گزارش آماری تحلیلی از عملکرد صنعت بیمه در دو ماهه اول سال ۱۳۹۹

مبلغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي در دوماهه نخست سال جاری به ترتيب در حدود ۸/۶ و ۴/۲ هزار ميليارد تومان است. به گزارش...