منابع آزمون نمایندگی بیمه عمر (آیین نامه ۹۶)

0
254

بخش اول: آیین نامه های بیمه محترم مرکزی


آیین نامه شماره 68

آیین نامه شماره 71

آیین نامه شماره 83

آیین نامه شماره 94

آیین نامه شماره 96

بخش دوم: سوالات پر تکرار آزمون

100 سوال پر تکرار آزمون

پاسخ 100 سوال فوق

118 سوال پر تکرار آزمون

پاسخ 118 سوال فوق

منابع آزمون در حال تکمیل است…

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید