در این بیمه نامه، بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز در صورتی که بیمه شده هم باشند، خواهند داشت.
بیمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود ،طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورداستقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.
بیمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه ،اولا”بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و ثانیا” مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می کند و چنانچه سود بیشتری از محل سرمایه گذاری بدست آورد بخش عمده آن را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه گذار اختصاص می دهد.

نمایندگان محترم فروش بیمه عمر توجه داشته باشید که پس از انجام مشاوره های لازم و جلب رضایت مشتری برای تحت پوشش قرار گرفتن ایشان و صدور بیمه نامه عمر و تامین آتیه در اولین گام باید نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر اقدام کنید.

دانلود فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر
فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر باید توسط بیمه گذار و بیمه شده
پر و به امضای هر دو برسد و در انتها نیز شما به عنوان نماینده فروش
در قسمت مربوطه امضا و تایید نمایید.
این فرم باید فاقد هر گونه لاک گرفتکی و خط خوردگی باشد و فقط با یک رنگ خودکار (آبی یا مشکی) پر شود.

در گام دوم باید مدارک زیر را به فرم پرسشنامه و پیشنهاد پیوست کنید:

1-کپی کارت ملی و شناسنامه بیمه گذار (در صورت داشتن توضیحات، صفحه ضمیمه گردد)
2-کپی کارت ملی و شناسنامه بیمه شده (در صورت داشتن توضیحات، صفحه ضمیمه گردد)
3-افرادی که زیر 18 سال هستند و کارت ملی ندارند کپی شناسنامه برای صدور بیمه نامه کفایت میکند
4-کپی کارت ملی و شناسنامه استفاده کنندگان از سرمایه در صورت حیات یا فوت بیمه شده
5-کپی کارت معافیت پزشکی بیمه شده
6-در صورت داشتن بیماری یا موارد مشابه باید کپی پرونده های پزشکی ضمیمه شود
7-فیش واریزی اولیه
توجه داشته باشید که به ازای هر فرم پرسشنامه باید یک فیش جداگانه واریز شود حتی اگر یک نفر درخواست صدور بیش از یک بیمه نامه را دارد به تعداد بیمه های درخواستی باید فیش بانکی جداگانه واریز کند
در صورتی که بیمه گذار قصد سپرده گذاری دارد باید فیش جداگانه واریز کند

چگونه اولین قسط بیمه عمر پاسارگاد را پرداخت کنیم؟

در گام نهایی، فرم های پرسشنامه و پیشنهاد پر شده که به امضای بیمه گذار، بیمه شده وخود شما به عنوان نماینده رسیده است را در اسرع وقت و بدون اتلاف زمان تحویل شعبه ناظر خود دهید تا اقدامات لازم برای صدور بیمه نامه انجام شود.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید