همیشه حق با مشتری است

ما این اصل را می‌دانیم و به آن کاملاً ایمان‌داریم. شما با خرید بیمه عمر قرار است سال‌های سال مبالغی را تحت عنوان حق بیمه به شرکت بیمه پرداخت کنید. شاید مهم‌ترین واصلی‌ترین دغدغه شما این باشد که چه ضمانت‌های اجرایی وجود دارد که شرکت‌های بیمه در پایان قرارداد به تعهدات خود عمل کنند.
در صورت وقوع بحران‌های مالی، ادغام و انحلال شرکت‌های بیمه و یا هر موضوع مالی، اجتماعی و یا سیاسی دیگری تکلیف پرداختی‌های بیمه‌گذاران چه می‌شود؟
مرجع تخصصی الو بیمه عمر با ارائه مستندات و قوانین و مقررات جاری کشور همه آنچه در مورد ضمانت‌های اجرایی شرکت‌های بیمه باید بدانید را به شما ارائه می‌دهد.
برای درک بهتر این موضوع بسیار مهم در چند بخش آن را بررسی می‌کنیم:

قسمت اول: شناخت انواع شرکت‌ها

سهامی عام
سهامی خاص
با مسئولیت محدود
تضامنی
مختلط غیر سهامی
مختلط سهامی
نسبی
تعاونی

شرکت‌هایی که مؤسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند، شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در دست عموم مردم باشد (۵۱% سهام به بالا) سهامی عام گفته می‌شود.

فقط شرکت‌های سهامی عام در بورس پذیرفته می‌شوند. سازمان‌های بورس در جهان معمولاً شرکت‌هایی را می‌پذیرند که دارای سرمایه و اعتبار بسیار قوی باشند. تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از سایر انواع شرکت‌های سهامی است. این امر می‌تواند منجر به جمع شدن سرمایه‌ها و انجام فعالیت‌های اقتصادی سنگین گردد.

شرکت سهامی عام برای تأمین سرمایه اقدام به پذیره‌نویسی عمومی می‌نماید؛ و هرگونه تغییر و تحول با برگزاری مجمع عمومی امکان‌پذیر است. به دلیل ساختار شرکت‌های سهامی عام امکان کلاه‌برداری صفر است و تاکنون اتفاق نیفتاده است. شرکت بیمه پاسارگاد از نوع شرکت‌های سهامی عام است.

سهامداران بیمه پاسارگاد را از اینجا ببینید

بیمه پاسارگاد ازجمله شرکت‌هایی است که قیمت سهام آن نسبت به سایر بیمه‌ها از ارزش بالاتری برخوردار است. بانک پاسارگاد چهارمین شرکت قدرتمند بورس در بین تمام شرکت‌های کشور و دومین بانک سرمایه‌دار بورس با سرمایه 50/400/000/000/000 است.

قسمت دوم: قانون بیمه و بیمه گری

ماده ۳۲- در صورت ورشکستگیِ بیمه‌گر، بیمه‌گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.
(تصویب اردیبهشت سال 1316 مجلس شورای ملی)

ماده ۳۷. ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می‌شود خواهد بود همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‌ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران است.

ماده ۵۹. بیمه مرکزی ایران به‌منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه می‌تواند با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مؤسسات بیمه‌ای را که وضع مالی یا اداری آن‌ها رضایت‌بخش نیست مکلف نماید که دریکی از مؤسسات بیمه دیگری که موافق باشند ادغام شوند و درصورتی‌که ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسه‌ای که وضع مالی یا اداری آن رضایت‌بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی ایران علاوه بر ابلاغ کتبی به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمی کشور و دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم دریکی از روزنامه‌های محلی به اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده ۶۰. اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه، بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته‌های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.

ماده ۷۱. کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌نمایند باید ۵۰ درصد در رشته بیمه‌های زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشته‌ها از معاملات بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران مکلف است با توجه به ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمه‌ای که در ایران کار می‌کنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرایط به آن‌ها واگذار نماید.
(تصویب خردادماه 1350 بیمه مرکزی)

متن کامل قانون بیمه را از اینجا ببینید

قسمت سوم: توانگری مالی

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ و با توجه به مواد ۴۰ و ۵۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و در اجرای ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)، در جلسه مورخ بیست و شش بهمن هزار و سیصد و نود آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه را در ۱۵ ماده و دو تبصره تصویب نمود.

شرکت‌های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره ۶۹) موظف‌اند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورت‌های مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند.

توانگری مالی: توانایی مالی موسسه بیمه برای پوشش ریسک‌های پذیرفته‌شده خود است. میزان توانگری شرکت‌ها به ریسک‌های پذیرفته‌شده و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بستگی دارد.

توانگری در ایران بحثی جدید و تخصصی است شاخص مطلوب توانگری شرکت‌های بیمه 100% و سطح استاندارد 1 است.

 • سطح ۱: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با ۱۰۰ درصد و بیشتر است.
 • سطح ۲: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است.
 • سطح ۳: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است.
 • سطح ۴: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است.
 • سطح ۵: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه کمتر از ۱۰ درصد است.

منتخب ماده‌های آیین‌نامه ۶۹ بیمه مرکزی

ماده ۸- چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۲ باشد، مؤسسه موظف است برنامه‌ترمیم وضعیت مالی خود را برای ۳ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۳ سال حداقل تا سطح ۱ ارتقاء خواهد داد.

ماده ۹- چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۳ باشد، مؤسسه موظف است علاوه بر برنامه‌ترمیم وضعیت مالی، برنامه افزایش سرمایه خود را برای ۲ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۲ سال حداقل تا سطح ۲ ارتقاء خواهد داد.

ماده ۱۰- چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۴ باشد، مؤسسه موظف است برنامه‌ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را برای سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۱ سال حداقل تا سطح ۳ ارتقاء خواهد داد.

ماده ۱۳- چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه طبق اعلام بیمه مرکزی در سطح ۵ باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت موسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمه‌ای تعلیق یا ابطال نماید.

سطح توانگری شرکت بیمه پاسارگاد در تمامی سنوات گذشته همواره سطح مطلوب یک و شاخص توانگری در سال‌های متمادی به شرح زیر بوده است:

قسمت چهارم: بیمه اتکایی و ظرفیت نگهداری ریسک

شرکت بیمه اتکایی یا بیمه مجدد، شرکتی است که شرکت‌های بیمهٔ دیگر را که خود از ضررهای احتمالی مصون نیستند، بیمه می‌کند. طبق قوانین اکثر کشورها، شرکت‌های بیمه مستقیم مجبور به عقد قراردادهای بیمه اتکایی هستند تا منافع مشتریان محفوظ بمانند.

افراد و مؤسسات جان و مال خود را در برابر خسارت‌های احتمالی نزد شرکت‌های بیمه مستقیم، بیمه می‌کنند. این شرکت‌ها که افراد و اموال بسیاری را در سطح گسترده‌ای بیمه می‌نمایند به‌نوبه خود در مقابل خطرات سنگین و یا انبوه تعهداتی قرار می‌گیرند که جبران خسارت‌های احتمالی آن‌ها خارج از توان مالی این شرکت‌هاست یا اساساً نگهداری این تعهدات فاقد توجیه فنی و اقتصادی است. بدین لحاظ شرکت‌های بیمه مستقیم نیز معمولاً بخشی از تعهدات بیمه‌ای مازاد بر ظرفیت مالی و فنی خود را مجدداً نزد شرکت یا شرکت‌های بیمه دیگر بیمه می‌نمایند. به‌عبارت‌دیگر شرکت‌های بیمه اتکایی در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه‌های شرکت‌های بیمه مستقیم متعهد می‌شوند بخشی از خسارت‌های احتمالی مربوط به بیمه‌نامه یا بیمه‌نامه‌های صادره توسط شرکت بیمه طرف قرارداد را جبران نمایند.

مزیت اعلام ظرفیت قبولی اتکایی و ظرفیت نگهداری ریسک از سوی بیمه مرکزی بیانگر ساختار مطلوب عملیات مالی و بیمه گری و مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه‌ای است و نشان‌دهنده موفقیت آن شرکت در صدور بیمه‌نامه و پرداخت مطلوب خسارت به بیمه‌گذاران و زیان دیدگان است.

بیمه‌گذاران با دانستن این اطلاعات برای عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای که توانگری بیشتری دارند تمایل بیشتری از خود نشان داده و به شرکت‌هایی که دارای ظرفیت مجاز نگهداری ریسک هستند برای صدور بیمه‌نامه مراجعه می‌کنند.

از سوی دیگر بیمه‌گذاران با این اطلاعات اعتمادشان نسبت به شرکت‌های بیمه‌ای در هنگام بروز خسارت و ایفای تعهدات بیشتر خواهد شد و در همین رابطه ترجیح می‌دهند موارد بیمه‌ای خود را نزد شرکت‌های بیمه‌ای که معتبرتر هستند انجام دهند.

از بین ۲۸ شرکت بیمه‌ای کشور فقط 4 شرکت مجوز قبولی اتکایی دارند.

بیمه پاسارگاد در رتبه دوم بالاترین ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بالاتر از بیمه ملت و ایران معین قرار دارد.

قسمت پنجم: جایگاه و افتخارات گروه مالی پاسارگاد

بانک پاسارگاد در طول 14 سال فعالیت خود 7 بار عنوان بانک برتر جمهوری اسلامی ایران را کسب کرده است. مؤسسه معتبر و بین‌المللی بنکر هرساله بیش از 80 هزار مؤسسه مالی و بانک را از 149 کشور جهان ارزیابی وبرترین‌ها را معرفی می‌نماید.
کسب 7 بار عنوان بانک برتر، کسب جایزه یورمانی، دومین بانک قدرتمند بورس، تنها حامی ورزش کُشتی کشور، ساخت صدها مدرسه و مسجد و کتابخانه در مناطق محروم، گوشه‌ای از افتخارات بهترین بانک ایران است.

تالار افتخارات بانک پاسارگاد را از اینجا ببینید

کسب 3 عنوان بیمه برتر کشور، بِرَند اول بیمه‌های زندگی، شاخص توانگری مطلوب یک، قوی‌ترین شرکت بیمه‌ای ازنظر ارزش سهام در فرا بورس، بهترین شرکت ازنظر رشد سریع به تأیید سازمان مدیریت صنعتی کشور، بیشترین میزان رضایت مشتریان و سریع‌ترین شرکت بیمه‌ای ازنظر رسیدگی به شکایات مشتریان و دارنده سهم قابل‌توجه بیمه‌های اتکایی مؤسسات بیمه داخلی هم فقط جزئی از محاسن بیمه پاسارگاد است.

نتیجه :

 • مطابق قانون بیمه و بیمه گری بیمه مرکزی ایران
 • ضمانت تمام و کمال بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد و دولت از شرکت‌های بیمه
 • ساختار کاملاً معتبر شرکت‌های سهامی عام
 • سطح توانگری مطلوب یک و شاخص ایده آل بیمه پاسارگاد
 • گروه مالی قدرتمند و عظیم پاسارگاد
 • ظرفیت فوق‌العاده نگهداری ریسک
 • حجم قبولی اتکایی بیمه پاسارگاد
 • بیشترین رضایت بیمه‌گذاران
 • سیاست‌های کاملاً درست مالی و بیمه‌ای
 • فعالیت مستمر و دقیق مطابق قوانین بیمه‌ای حاکم بر کشور

همه و همه بیانگر این موضوع است که سرمایه‌گذاری در بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد بهترین، مطمئن‌ترین و معقول‌ترین کار ممکن جهت داشتن آینده‌ای سرشار از رفاه، امنیت و آرامش است.

جهت دریافت مشاوره حرفه ای و کاملأ رایگان بیمه عمر اینجا را لمس کنید

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید