جمعه, 24 سپتامبر, 2021

مقاله ها

بیمه عمر خود را از این شرکت‌ها تهیه کنید

ممکن است این سؤال را بارها از خود و دیگران پرسیده باشید که بهترین بیمه عمری که می‌توانید تهیه کنید متعلق به کدام شرکت...

یک سوءتفاهم: ثروتمندان را چه به خرید بیمه عمر!

کمی در مورد این جمله فکر کنید؟ بیمه عمر مثل مسواک می‌ماند و هر شخصی باید از مسواک (بیمه عمر) شخصی خودش استفاده کند. اولین برداشتی...

چه تعداد بیمه‌ عمر می‌توانیم داشته باشیم؟ 1، 2، 3 و یا بیشتر

شما به‌عنوان یک فرد ایرانی مجاز است هستید تا هر تعداد بیمه‌نامه عمر وزندگی از هر شرکت بیمه‌ای که مدنظرتان است تهیه کنید؛ اما...

شرایط عمومی بیمه عمر پاسارگاد

تعاریف: بیمه‌گر: شرکت بیمه پاسارگاد است. بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب...

اصول و قوانین بیمه

اصول حاکم برقراردادهای بیمه معاملات بیمه‌ای را اصول خاص آن از سایر معاملات و روابط حقوقی بین افراد متمایز می‌کند و هر یک از طرفین...

سهامداران بیمه پاسارگاد

شرکت‌هایی که مؤسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند، شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر شرکت‌هایی...